Seznam příspěvků
Stránka 4 z 9
Jenkins build po git commit automaticky
Instalace Apache Kafka
Vytvoření a nahrazení uživatele v Ubuntu
Přesun ZFS datasetu do jiného poolu
Připojení Samba/Windows share v linuxu
Povolení přihlášení na SSH jako root
Zrep pro zálohování ZFS
Ceph – poznámky
Synchronizace času ve Windows přes příkazovou řádku
Zabbix agent
Apache2 mod_svn v Ubuntu 16.10
Instalace Maven v Ubuntu