Připojení Samba/Windows share v linuxu

Připojení Samba/Windows share v linuxu

Podívat se na vzdálené sdílené složky:

apt install smbclient cifs-utils

smbclient -L hostname -U username

 

 

Do /etc/fstab

mkdir /path/somewhere
//10.1.2.3/folder /path/somewhere cifs credentials=/path/to/credentialsfile,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

/path/to/credentialsfile:

username=msusername
password=mspassword

= bez mezer
Cestu k serveru zadávat IP adresu, nikoli DNS název.