Nastavení vypisovaných hlaviček e-mailů v logu Postifxu

Pro účely logování můžeme chtít vypisovat více hlaviček průchozích e-mailů, nebo naopak můžeme chtít některé méně důležité hlavičky skrýt. Upravte konfigurační soubor Postfixu main.cf a přidejte do něj řádek header_checks: sudo vi /etc/postfix/main.cf header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks Vytvořte odkazovaný soubor /etc/postfix/header_checks a vložte do něj požadované nastavení – obsah může vypadat například takto: /^Received:/ IGNORE /^User-Agent:/ IGNORE […]