Povolení přihlášení na SSH jako root

/etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes

sudo passwd root
sudo passwd -u root
service ssh reload