Zabbix agent

Zprovoznění zabbix agenta – pasivní, Zabbix server se sám ptá klienta:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.2-1+stretch_all.deb
dpkg -i zabbix-release_4.2-1+stretch_all.deb
apt update
apt -y install zabbix-agent

sed -i '0,/^Server=/s/Server=.*/Server=zabbix.cesal.cz/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i '0,/^ServerActive=/s/ServerActive=.*/# ServerActive=/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i '0,/^Hostname=/s/Hostname=.*/# Hostname=/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

systemctl restart zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

vi /etc/iptables.rules
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT
iptables-restore < /etc/iptables.rules