Jenkins build po git commit automaticky

V Jenkins nastavení projektu -> Build Triggers -> zaškrtnout Poll SCM, ale nic nevyplňovat.

Pak lze build spustit pomocí URL:

https://<Jenkins_URL>/git/notifyCommit?url=<gitlab_repo_url>

V GitLabu: Projekt -> ozubené kolo -> Webhooks a přidat tu URL.

V Jenkins je třeba zakázat CSRF kontrolu – Jenkins – Administrace – Configure Global Security – odškrtnout Prevent Cross Site Request Forgery exploits .