Zrep pro zálohování ZFS

Zrep pro zálohování ZFS
wget https://raw.githubusercontent.com/olevole/zrep/master/zrep -O /usr/bin/zrep
chmod 777 /usr/bin/zrep

zrep

zrep clear tank/lxc
export ZREP_R=-R
zrep init tank/lxc 192.168.2.2 bkp-iris-tank/lxc
zrep sync tank/lxc# for Solaris: wget http://www.bolthole.com/solaris/zrep/zrep -O /root/script/zrep

unused:
apt install ksh -y
vim /root/.bashrc 
export PATH=$PATH:/root/script 
source /root/.bashrc