Správa RAID pole

Vypsání informací o existujícím RAID poli: mdadm –detail /dev/md* Důležitá je hodnota State, která vyjadřuje stav vašeho pole. Mělo by tam být clean. Následujícím příkazem zkontrolujete SMART stav vašich disků – nejprve výpis disků: mdadm –detail /dev/md* | egrep „/dev/(s|h)“ a poté pro jednotlivé disky spusťte smartctl: smartctl –all /dev/sda