Synchronizace času ve Windows přes příkazovou řádku

Uložte jako .bat a spusťte jako Administrátor:

w32tm /debug /disable
w32tm /unregister
w32tm /register
net stop w32time
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"tik.cesnet.cz tak.cesnet.cz"
net start w32time
w32tm /config /update
w32tm /resync /rediscover
w32tm /resync /force

Zobrazení rozdílu mezi lokálním časem a časem na NTP serveru:

w32tm /stripchart /computer:tik.cesnet.cz /dataonly /samples:1