Zrep pro zálohování ZFS

wget https://raw.githubusercontent.com/olevole/zrep/master/zrep -O /usr/bin/zrep chmod 777 /usr/bin/zrep zrep zrep clear tank/lxc export ZREP_R=-R zrep init tank/lxc 192.168.2.2 bkp-iris-tank/lxc zrep sync tank/lxc # for Solaris: wget http://www.bolthole.com/solaris/zrep/zrep -O /root/script/zrep unused: apt install ksh -y vim /root/.bashrc export PATH=$PATH:/root/script source /root/.bashrc

Příkazy pro správu virtuálních serverů (KVM)

Vypsání přidělené paměti virsh list –all –name | head -n -1 | xargs -n1 virsh dumpxml $1 | grep -e ‚memory‘ -e ‚<name>‘

Instalace Haveged pro získání lepšího zdroje náhodných čísel (entropie)

Hodí se hlavně pro virtuální servery, které mají špatný zdroj náhodných čísel (/dev/random) – nemají kde náhodná čísla získat: clear && echo „“ && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo „“ && apt-get install haveged rng-tools -y && update-rc.d haveged defaults && echo „“ && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo „“ && cat /dev/random | rngtest -c 1000

Nastavení sítě

vi /etc/network/interfaces source /etc/network/interfaces.d/* auto lo iface lo inet loopback auto ens3 iface ens3 inet static address 10.1.8.14 network 10.1.8.0 netmask 255.255.255.0 gateway 10.1.8.1 dns-nameservers 10.1.8.14 dns-search cesal.cz pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules   vi /etc/iptables.rules # IPTables rules *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT […]

ZFS v Ubuntu 15.10

apt-get install zfsutils-linux dpkg-reconfigure spl-dkms dpkg-reconfigure zfs-dkms echo zfs >> /etc/modules modprobe zfs zfs list Už není třeba do /etc/rc.local vložit: zpool import tank   ls -l /dev/disk/by-id/ | grep -E „sdg|sdh|sdi|sdj“ zpool create tank mirror ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N5ALP7C6 ata-ST3000VX000-1CU166_Z1F2BHVB mirror ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N4JPZ7JR ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N6SL6NEH   zfs create -o mountpoint=/zfs/webhosting -o compression=off -o quota=60G tank/webhosting     Přidání do […]

SSH přihlašování bez hesla

ssh-keygen -t rsa ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.2.2 nepoužité: cd /root ssh root@192.168.2.2 mkdir -p .ssh cat .ssh/id_rsa.pub | ssh root@192.168.2.2 ‚cat >> .ssh/authorized_keys‘ http://www.linuxproblem.org/art_9.html

Přechod z MySQL na Percona Server

Zazálohujte si všechny databáze. Zjistěte poslední verzi Percona (sudo apt-get install percona-server-*) a nainstalujte: sudo apt-get install percona-server-5.6 rm -r /var/lib/mysql* # Remove any old database setup mysql_install_db -u mysql # Install new database systemctl unmask mysql.service # Emables the service for systemd service mysql start # start the service. mysql_secure_installation

Zprovoznění disku v příkazovém řádku Ubuntu

U velkých disků (>= 3TB), které jsou dnes stále častěji používané, nelze použít fdisk. V této situaci se nám hodí program parted. Pomocí následujících příkazů si připravíte disk k použití: Naformátování disku Zjistěte si, jaký disk chcete použít – vypsání všech disků: lshw -C disk Spusťte parted s požadovaných diskem a proveďte: parted -a optimal […]

Správa RAID pole

Vypsání informací o existujícím RAID poli: mdadm –detail /dev/md* Důležitá je hodnota State, která vyjadřuje stav vašeho pole. Mělo by tam být clean. Následujícím příkazem zkontrolujete SMART stav vašich disků – nejprve výpis disků: mdadm –detail /dev/md* | egrep „/dev/(s|h)“ a poté pro jednotlivé disky spusťte smartctl: smartctl –all /dev/sda

Konfigurace záložního MX serveru (Postfix, MySQL)

V předchozím článku jsem vám ukázal, jak nastavit plně funkční mailový server. Pokud máte serverů více a chcete mailovou zátěž rozložit mezi ně, musíte si nastavit záložní MX server. Jak to udělat se dozvíte v dnešním článku. Server bude kontrolovat příchozí e-maily na spam, v MySQL databázi bude mít nastavené domény, které má přijímat a […]