Čas včetně roku v logu

Čas včetně roku v logu

Čas včetně roku v logu:

sed -i -e 's/RSYSLOG_TraditionalFileFormat/RSYSLOG_FileFormat/g' /etc/rsyslog.conf && systemctl restart rsyslog

Zapne logování času v ISO 8601