Poslání logů z filebeat do logstash znovu

Poslání logů z filebeat do logstash znovu

Zastavit logstash
Smazat vše v Elasticsearch (postman, DELETE na http://elaip:9200/_all

service filebeat stop && rm /var/lib/filebeat/registry && service filebeat start

Spustit logstash