Kategorie Linux server
Stránka 2 z 3
Zrep pro zálohování ZFS
Příkazy pro správu virtuálních serverů (KVM)
Instalace Haveged pro získání lepšího zdroje náhodných čísel (entropie)
Nastavení sítě
ZFS v Ubuntu 15.10
SSH přihlašování bez hesla
Přechod z MySQL na Percona Server
Zprovoznění disku v příkazovém řádku Ubuntu
Správa RAID pole
Konfigurace záložního MX serveru (Postfix, MySQL)
Instalace MySQL 5.6 na Ubuntu Server 14.04
Aktualizace Ubuntu Server