Přechod z MySQL na Percona Server

Zazálohujte si všechny databáze.

Zjistěte poslední verzi Percona (sudo apt-get install percona-server-*) a nainstalujte:

sudo apt-get install percona-server-5.6

rm -r /var/lib/mysql* # Remove any old database setup 
mysql_install_db -u mysql # Install new database 
systemctl unmask mysql.service # Emables the service for systemd 
service mysql start # start the service. 
mysql_secure_installation