Zprovoznění disku v příkazovém řádku Ubuntu

U velkých disků (>= 3TB), které jsou dnes stále častěji používané, nelze použít fdisk. V této situaci se nám hodí program parted. Pomocí následujících příkazů si připravíte disk k použití:

Naformátování disku

Zjistěte si, jaký disk chcete použít – vypsání všech disků:

lshw -C disk

Spusťte parted s požadovaných diskem a proveďte:

parted -a optimal /dev/sda
(parted) print
(parted) rm 1
(parted) mklabel gpt 
(parted) mkpart primary 1 -1
(parted) align-check 
alignment type(min/opt) [optimal]/minimal? optimal 
Partition number? 1 
1 aligned
(parted) quit
Lze použít také mkpart primary 0TB 3TB

Vytvoření RAID

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=5 /dev/sd[abcdf]1
Při vytváření pole z nových disků použijte rychlejší:
mdadm --create --verbose --force --assume-clean /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/...

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Vytvoření souborového systému

Nyní máme vytvořený oddíl a je na něm třeba vytvořit souborový systém. K tomu slouží následující příkaz:

mkfs.ext4 /dev/sda1

Souborový systém je třeba vytvářet nad daným oddílem, nikoli nad celým diskem. Proto sda1.

Připojení do adresáře

Nyní už zbývá jen systém připojit do nějakého adresáře:

mount /dev/sda1 /nekam/pripojit

Rezervované bloky

Root má pro sebe rezervované místo na každém oddílu o velikosti 5%. Právě proto vidíte ve výpisu volného místa menší hodnotu, než kterou byste očekávali podle velikosti disků.

Pro změnu rezervovaného místa na 2% použijte příkaz:

tune2fs -m 2 /dev/md0

Příprava disku pro RAID

gdisk (NE fdisk)
smazat všechny partitions
vytvořit
změnit na typ 0xFD

https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Mdadm_recover_degraded_Array

 

 

Odebrání RAIDu

umount /dev/md127
mdadm --stop /dev/md127
mdadm --zero-superblock /dev/sda1 ..provést pro všechny členy
Nebo pomocí gdisk

smazat z /etc/mdadm/mdadm.conf a z /etc/fstab
Kdyby nepomohlo, tak: sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda..


sudo blkid .. zjistí UUID pro /etc/fstab