Instalace Haveged pro získání lepšího zdroje náhodných čísel (entropie)

Hodí se hlavně pro virtuální servery, které mají špatný zdroj náhodných čísel (/dev/random) – nemají kde náhodná čísla získat:

clear && echo "" && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo "" && apt-get install haveged rng-tools -y && update-rc.d haveged defaults && echo "" && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo "" && cat /dev/random | rngtest -c 1000