SSH přihlašování bez hesla

ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.2.2


nepoužité:
cd /root ssh root@192.168.2.2 mkdir -p .ssh cat .ssh/id_rsa.pub | ssh root@192.168.2.2 'cat >> .ssh/authorized_keys'

http://www.linuxproblem.org/art_9.html