Příkazy pro správu virtuálních serverů (KVM)

Vypsání přidělené paměti

virsh list --all --name | head -n -1 | xargs -n1 virsh dumpxml $1 | grep -e 'memory' -e '<name>'