Správa RAID pole

Vypsání informací o existujícím RAID poli:

mdadm --detail /dev/md*

Důležitá je hodnota State, která vyjadřuje stav vašeho pole. Mělo by tam být clean.

Následujícím příkazem zkontrolujete SMART stav vašich disků – nejprve výpis disků:

mdadm --detail /dev/md* | egrep "/dev/(s|h)"

a poté pro jednotlivé disky spusťte smartctl:

smartctl --all /dev/sda