Instalace MySQL 5.6 na Ubuntu Server 14.04

V novém Ubuntu 14.04 už je, na rozdíl od předchozích verzí, MySQL server 5.6 součástí repozitářů.

Pro instalaci proto můžete použít příkaz:

sudo apt-get install mysql-server-5.6

Během instalace budete tázáni na nové heslo roota.

MySQL se po instalaci spustí, takže se můžete připojit pomocí:

mysql -uroot -p