Příkazy pro správu virtuálních serverů (KVM)

Vypsání přidělené paměti virsh list –all –name | head -n -1 | xargs -n1 virsh dumpxml $1 | grep -e ‚memory‘ -e ‚<name>‘

Instalace programů ve Windows 10 z příkazové řádky (PowerShell)

cmd powershell_ise (iex ((new-object net.webclient).DownloadString(‚https://chocolatey.org/install.ps1‘))) install-package -provider bootstrap nuget choco install jdk8 -y choco install googlechrome -y choco install Firefox -packageParameters „l=cs“ -y choco install opera -y choco install adobereader -y choco install adobereader-update -y choco install ccleaner -y choco install vlc -y choco install skype -y choco install dotnet3.5 -y choco install dotnet4.0 -y […]

Instalace Haveged pro získání lepšího zdroje náhodných čísel (entropie)

Hodí se hlavně pro virtuální servery, které mají špatný zdroj náhodných čísel (/dev/random) – nemají kde náhodná čísla získat: clear && echo „“ && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo „“ && apt-get install haveged rng-tools -y && update-rc.d haveged defaults && echo „“ && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo „“ && cat /dev/random | rngtest -c 1000

Upgrade na Percona Server 5.7

wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_0.1-3.$(lsb_release -sc)_all.deb dpkg -i percona-release_0.1-3.$(lsb_release -sc)_all.deb sudo apt-get update sudo apt-get install percona-server-server-5.7 mysql_upgrade Databáze jste dosud nejspíše měli v jiném umístění, než je hledá verze 5.7: rm -r /var/lib/mysql/* cp -r /var/lib/percona-server/* /var/lib/mysql/ chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R chmod 770 /var/lib/mysql -R service mysql start mysql_upgrade -uroot -p

Monitoring stavu serveru

watch -n1 „free -m && echo && top -b -d1 -n1|grep -e \“Cpu(s)\“ -e \“Tasks\“ -e \“KiB\“ && echo && echo && ps aux | sort -rk 3,3 | head -n 8&& echo && echo && echo „Entropy avail: “ && cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail && echo && echo && virsh list –all“

Nastavení hesla uživatele v Active Directory přes LDAP

Pro přístup je třeba použít LDAPS. When setting password, it needs to be UTF-16LE and Base64 encoded. In Java, it could be done with: String source = „\“car\““; String utf16base64 = new String(Base64.getEncoder().encode(source.getBytes(„UTF-16LE“))); UTF-16LE has to be used, UTF-16 is not enough. Online tool can be used – http://www5.rptea.com/base64/ (select UTF-16). Details about unicodePwd are […]

Active Directory – LDAP SSL přístup

Pro LDAP SSL (ldaps) přístup je třeba nainstalovat certifikační autoritu.   http://gregtechnobabble.blogspot.cz/2012/11/enabling-ldap-ssl-in-windows-2012-part-1.html

Java nemá povolené AES256

java.lang.IllegalArgumentException: Algorithm AES256 not enabled at sun.security.krb5.EncryptionKey.<init>(EncryptionKey.java:286) at javax.security.auth.kerberos.KeyImpl.<init>(KeyImpl.java:90) at javax.security.auth.kerberos.KerberosKey.<init>(KerberosKey.java:132 Java nemá povolené AES256 kvůli regulacím v USA – https://knowledge.safe.com/articles/395/enabling-aes256-in-the-java-runtime-environment-fo.html . Jak to napravit Stáhněte ZIP odtud http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html , oba jar soubory uložte (přepište) v C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_60\jre\lib\security (upravte cestu podle vlastní verze Javy). A je to: )

FreeRadius s Kerberos + LDAP

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1976883 http://serverfault.com/questions/206054/how-to-integrate-radius-with-kerberos apt-get install freeradius freeradius-krb5 freeradius-utils freeradius-ldap Připravit LDAP schéma FreeRadius cp /usr/share/doc/freeradius/examples/openldap.schema /etc/ldap/schema/ echo „include /usr/share/doc/freeradius/examples/openldap.schema“ > schema.conf mkdir /tmp/ldif_output_rad slaptest -f schema.conf -F /tmp/ldif_output_rad/ Upravit soubor, jako dříve (odebrat {0}, smazat poslední řádky) vi /tmp/ldif_output_rad/cn\=config/cn\=schema/cn\=\{0\}openldap.ldif dn: cn=openldap,cn=schema,cn=config objectClass: olcSchemaConfig cn: openldap + ty spodní řádky smazat. ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -v […]

LDAP – ruční změna atributu

DIT LDAPu je v adresáři /etc/ldap/slapd.d. Po ruční změně atributu je třeba přepsat také součet CRC-32. sudo apt-get install libarchive-zip-perl crc32 soubor Výsledek přepsat v tom souboru.