Upgrade na Percona Server 5.7

wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_0.1-3.$(lsb_release -sc)_all.deb
dpkg -i percona-release_0.1-3.$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install percona-server-server-5.7
mysql_upgrade

Databáze jste dosud nejspíše měli v jiném umístění, než je hledá verze 5.7:

rm -r /var/lib/mysql/*
cp -r /var/lib/percona-server/* /var/lib/mysql/
chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R
chmod 770 /var/lib/mysql -R
service mysql start
mysql_upgrade -uroot -p