Active Directory – LDAP SSL přístup

Active Directory – LDAP SSL přístup

Pro LDAP SSL (ldaps) přístup je třeba nainstalovat certifikační autoritu.

Active Directory Certifikační autorita

 

http://gregtechnobabble.blogspot.cz/2012/11/enabling-ldap-ssl-in-windows-2012-part-1.html