Kerberos LDAP backend, uživatelé v LDAP, SSH přihlašování bez hesla Kerberos ticketem

https://wiki.ubuntu.com/Enterprise/Authentication/sssd https://help.ubuntu.com/community/SingleSignOn https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/openldap-server.html http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.12/doc/admin/conf_ldap.html https://fedorahosted.org/sssd/wiki/DesignDocs/NSSWithKerberosPrincipal Na serverech, kde se chci přihlašovat (takže jak na LDAP/Kerberos serveru, tak na klientech): sudo apt-get -y install sssd libpam-sss libnss-sss sssd-tools vi /etc/sssd/sssd.conf [sssd] config_file_version = 2 services = nss, pam, ssh, sudo domains = cesal.cz [nss] debug_level = 7 filter_users = root,lightdm,ldap,named,avahi,haldaemon,dbus,radvd,tomcat,radiusd,news,mailman,nscd filter_groups = root [pam] pam_verbosity = […]

Nastavení sítě

vi /etc/network/interfaces source /etc/network/interfaces.d/* auto lo iface lo inet loopback auto ens3 iface ens3 inet static address 10.1.8.14 network 10.1.8.0 netmask 255.255.255.0 gateway 10.1.8.1 dns-nameservers 10.1.8.14 dns-search cesal.cz pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules   vi /etc/iptables.rules # IPTables rules *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT […]

DNS server PowerDNS – více instancí

apt-get install -y pdns-server pdns-backend-mysql Configure database for pdns-backend-mysql with dbconfig-common? Ne Smazat konfiguraci (vytvoříme novou): rm -r /etc/powerdns/*   mkdir /etc/powerdns/internal && mkdir /etc/powerdns/external Oficiální PDNS má conf soubory rozdělené, preferuji mít vše v jednom souboru. vi /etc/powerdns/internal/pdns.conf config-dir=/etc/powerdns/internal daemon=yes guardian=yes local-port=53 setgid=pdns setuid=pdns log-dns-queries=yes loglevel=6 launch=gmysql gmysql-host=10.1.2.3 gmysql-dbname=powerdns_internal gmysql-user=powerdns gmysql-password=some_password recursor=10.255.255.10:53 allow-recursion=10.0.0.0/8 vi /etc/powerdns/external/pdns.conf […]

ZFS v Ubuntu 15.10

apt-get install zfsutils-linux dpkg-reconfigure spl-dkms dpkg-reconfigure zfs-dkms echo zfs >> /etc/modules modprobe zfs zfs list Už není třeba do /etc/rc.local vložit: zpool import tank   ls -l /dev/disk/by-id/ | grep -E „sdg|sdh|sdi|sdj“ zpool create tank mirror ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N5ALP7C6 ata-ST3000VX000-1CU166_Z1F2BHVB mirror ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N4JPZ7JR ata-WDC_WD30EFRX-68EUZN0_WD-WCC4N6SL6NEH   zfs create -o mountpoint=/zfs/webhosting -o compression=off -o quota=60G tank/webhosting     Přidání do […]

Vývoj Android aplikací

Nově se pro vývoj používá Android Studio – stažitelné odtud: https://developer.android.com/sdk/index.html . Pro použití emulátoru je třeba Intel HAXM – https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager . HAXM Vám nemusí jít nainstalovat, pak postupujte podle http://stackoverflow.com/questions/21635504/error-during-installing-haxm-vt-x-not-working/29578900#29578900 .

SSH přihlašování bez hesla

ssh-keygen -t rsa ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.2.2 nepoužité: cd /root ssh root@192.168.2.2 mkdir -p .ssh cat .ssh/id_rsa.pub | ssh root@192.168.2.2 ‚cat >> .ssh/authorized_keys‘ http://www.linuxproblem.org/art_9.html

DNS server PowerDNS

Vytoření databáze: CREATE DATABASE powerdns; GRANT ALL ON powerdns.* TO ‚powerdns’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚powerdns_user_password‘; FLUSH PRIVILEGES; USE powerdns; DROP TABLE IF EXISTS `cryptokeys`; /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */; /*!40101 SET character_set_client = utf8 */; CREATE TABLE `cryptokeys` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `domain_id` int(11) NOT NULL, `flags` int(11) NOT NULL, `active` tinyint(1) DEFAULT […]

Přechod z MySQL na Percona Server

Zazálohujte si všechny databáze. Zjistěte poslední verzi Percona (sudo apt-get install percona-server-*) a nainstalujte: sudo apt-get install percona-server-5.6 rm -r /var/lib/mysql* # Remove any old database setup mysql_install_db -u mysql # Install new database systemctl unmask mysql.service # Emables the service for systemd service mysql start # start the service. mysql_secure_installation

Jak nainstalovat Ubuntu na Raspberry Pi 2 Model B

Pořízení hardware Raspberry Pi 2 objednáte nejrychleji přes eBay za cenu kolem 1100,- Kč, můžete použít odkaz na hledání http://goo.gl/6ZOJYz . Přijde Vám v pěkném balení, ale musíte dokoupit alespoň microSD kartu (cena ve stokorunách, podle velikosti – http://goo.gl/hKC6sr). Můžete si pořídit také kryt, který bude Vaše raspíčko chránit. Potřebujete také microUSB napáječ – ten už nejspíše […]

Aktualizace Maven závislostí

Pro zobrazení nových verzí Maven závislostí použijte: mvn versions:display-dependency-updates