Vývoj Android aplikací

Nově se pro vývoj používá Android Studio – stažitelné odtud: https://developer.android.com/sdk/index.html .

Pro použití emulátoru je třeba Intel HAXM – https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager .
HAXM Vám nemusí jít nainstalovat, pak postupujte podle http://stackoverflow.com/questions/21635504/error-during-installing-haxm-vt-x-not-working/29578900#29578900 .