KVM guest Ubuntu

Vytvoření disku

qemu-img create -f qcow2 vdisk.img 10G

Vytvoření z XML definice – smažte všechny jednoznačné idenfitikátory, jako UUID a MAC adresu síťové karty.

virsh create aaa.xml

Připojení ISO pro instalaci

virsh attach-disk ubuntu1.cesal.cz ubuntu-15.04-desktop-i386.iso hdc --type cdrom --mode readonly

Vysunutí ISO

change-media guest01 hdb --eject

Odkaz: http://www.linux-kvm.org/page/RunningKVM

 

Převedení qcow2 do raw a následně do ZFS

virsh dumpxml název
qemu-img convert {image_name}.qcow2 {image_name}.raw

zfs create -V 107374182400 -o compression=off -o refreservation=50G tank/virtual_name

a pak zkopírovat pomocí dd