Specifická verze pro spuštění Nexus OSS

/app/nexus/bin/jsw/conf/wrapper.conf wrapper.java.command=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/java

Instalace Maven v Debianu

mkdir /usr/share/maven && cd /usr/share/maven wget http://www-eu.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz tar -zxvf apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz mv ./apache-maven-3.5.3/* . && rmdir apache-maven-3.5.3 readlink -f `which java` vi /etc/profile.d/maven.sh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle export M2_HOME=/usr/share/maven export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH} source /etc/profile.d/maven.sh mvn -v mvn -X | grep settings.xml vi /usr/share/maven/conf/settings.xml servers..

Vývoj Android aplikací

Nově se pro vývoj používá Android Studio – stažitelné odtud: https://developer.android.com/sdk/index.html . Pro použití emulátoru je třeba Intel HAXM – https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager . HAXM Vám nemusí jít nainstalovat, pak postupujte podle http://stackoverflow.com/questions/21635504/error-during-installing-haxm-vt-x-not-working/29578900#29578900 .

Update site pro Eclipse Kepler

Eclipse Kepler – http://www.eclipse.org/downloads/ PDT pro vývoj PHP – http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/3.2/release Nástroj pro práci se SVN – http://www.eclipse.org/subversive/downloads.php Feature pack pro Javu 8 – https://wiki.eclipse.org/JDT/Eclipse_Java_8_Support_For_Kepler