Přechod z MySQL na Percona Server

Zazálohujte si všechny databáze. Zjistěte poslední verzi Percona (sudo apt-get install percona-server-*) a nainstalujte: sudo apt-get install percona-server-5.6 rm -r /var/lib/mysql* # Remove any old database setup mysql_install_db -u mysql # Install new database systemctl unmask mysql.service # Emables the service for systemd service mysql start # start the service. mysql_secure_installation

Instalace MySQL 5.6 na Ubuntu Server 14.04

V novém Ubuntu 14.04 už je, na rozdíl od předchozích verzí, MySQL server 5.6 součástí repozitářů. Pro instalaci proto můžete použít příkaz: sudo apt-get install mysql-server-5.6 Během instalace budete tázáni na nové heslo roota. MySQL se po instalaci spustí, takže se můžete připojit pomocí: mysql -uroot -p