Zabezpečení Apache – HTTPS A+

—————————– /etc/apache2/conf-enabled/security.conf ServerSignature Off ServerTokens Prod —————————– /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf SSLCipherSuite AES256+EECDH:AES256+EDH:AES128+EECDH:AES128+EDH SSLProtocol -ALL -SSLv3 +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 SSLStrictSNIVHostCheck Off SSLCompression off SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire SSLStaplingCache shmcb:${APACHE_RUN_DIR}/ssl_stapling_cache(128000) —————————– vhost conf Protocols h2 http/1.1 SSLUseStapling on SSLStaplingReturnResponderErrors off SSLStaplingResponderTimeout 5 Header always set Strict-Transport-Security „max-age=63072000; includeSubDomains; preload“ Header always set X-Frame-Options DENY Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure […]

Řešení apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name

Problém Při restartu Apache se zobrazuje varování: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using web.cesal.cz. Set the ‚ServerName‘ directive globally to suppress this message Řešení Ujistěte se, že příkaz hostname -f vypíše vaše plné doménové jméno. Pokud ne, upravte soubor /etc/hostname a vložte do něj požadované jméno. Použijte následující příkazy: […]

Jak nainstalovat phpMyAdmin

Dnešní příspěvek vám popíše, jak zprovoznit phpMyAdmin – nástroj pro správu MySQL databází. Stažení phpMyAdmin Otevřete stránku http://www.phpmyadmin.net/ a klepněte na tlačítko Download <verze> . Budete přesměrováni na sourceforge.net (a začne stahování, což ale není důležité a můžete ho zrušit). Klepněte pravým tlačítkem myši na direct link a zvolte Kopírovat adresu odkazu. Nyní se připojte k vašemu […]

Nastavení zabezpečeného HTTPS spojení pro web pod Apache2

V dnešním příspěvku se dozvíte, jak nastavit virtuálního hostitele pod Apachem tak, aby komunikoval zabezpečeně (HTTPS). Předpokládám, že máte funkční konfiguraci virtuálních hostitelů. V Ubuntu se konfigurační soubory pro Apache nachází v adresáři /etc/apache2/sites-available/ , tam také odkazují weby, které máte povolené v /etc/apache2/sites-enabled . Musíte také mít připravený certifikát a jeho privátní klíč. Jak vygenerovat důvěryhodný certifikát se […]