Řešení apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name

Řešení apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name

Problém

Při restartu Apache se zobrazuje varování:

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using web.cesal.cz. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Řešení

Ujistěte se, že příkaz hostname -f vypíše vaše plné doménové jméno. Pokud ne, upravte soubor /etc/hostname a vložte do něj požadované jméno.

Použijte následující příkazy:

echo "ServerName $(hostname -f)" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
a2enconf servername
service apache2 restart

Při restartu nyní Apache varování již nevypisuje.