Jak nainstalovat phpMyAdmin

Dnešní příspěvek vám popíše, jak zprovoznit phpMyAdmin – nástroj pro správu MySQL databází.

Stažení phpMyAdmin

Otevřete stránku http://www.phpmyadmin.net/ a klepněte na tlačítko Download <verze> . Budete přesměrováni na sourceforge.net (a začne stahování, což ale není důležité a můžete ho zrušit). Klepněte pravým tlačítkem myši na direct link a zvolte Kopírovat adresu odkazu.

Nyní se připojte k vašemu linuxovému serveru, přesuňte se do složky s weby a stáhněte phpMyAdmina z odkazu, který máte ve schránce.

wget http://downloads.sourceforge.net ....

Po doběhnutí stahování do 100% můžete stisknout CTRL+C (pokud stahování neskončí samo).

Rozbalte stažený ZIP archiv. Pozor – archiv se jmenuje velmi dlouze a obsahuje kus URL adresy. Jeho jméno proto začněte psát a zbytek doplňte stisknutím TAB.

unzip phpMyAdmin-4.1.13-all-languages.zip.....
rm phpMyAdmin-4.1.13-all-languages.zip.....

Druhý příkaz tento archiv smaže (po rozbalení již není potřeba).

Nastavení phpMyAdmin

Zkopírujte vzorový konfigurační soubor:

cd /var/www/phpmyadmin
mv config.sample.inc.php config.inc.php

V souboru config.inc.php upravte parametr $cfg[‚blowfish_secret‘] – doplňte náhodný řětezec.

Nastavení Apache2, aby byl phpMyAdmin přístupný

Nastavíme virtuálního hosta tak, aby při zadání IP adresy serveru naběhl phpMyAdmin.
Vytvořte soubor /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf a vložte do něj:

<VirtualHost *:80>
ServerName 192.168.1.2
 ServerAlias pma.cesal.cz
 DocumentRoot /var/www/phpmyadmin
 <Directory /var/www/phpmyadmin>
 Options -Indexes +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch +MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
 </Directory>
</VirtualHost>

Předpokládám, že jste phpMyAdmin rozbalili do složky /var/www/phpmyadmin.

Zbývá povolit virtuálního hosta a restartovat Apache:

a2ensite phpmyadmin.conf
 service apache2 restart

Rozšíření PHP pro phpMyAdmin

PhpMyAdmin doporučuje pro svůj běh některá rozšíření PHP. Nainstalujte je a poté restartujte Apache server:

php5enmod mcrypt
service apache2 restart

Závěr

Při přístupu na IP adresu serveru, v našem případě http://192.168.1.2, se zobrazí přihlašovací stránka nově nainstalovaného phpMyAdmina.