Nastavení vypisovaných hlaviček e-mailů v logu Postifxu

Pro účely logování můžeme chtít vypisovat více hlaviček průchozích e-mailů, nebo naopak můžeme chtít některé méně důležité hlavičky skrýt.

Upravte konfigurační soubor Postfixu main.cf a přidejte do něj řádek header_checks:

sudo vi /etc/postfix/main.cf
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks

Vytvořte odkazovaný soubor /etc/postfix/header_checks a vložte do něj požadované nastavení – obsah může vypadat například takto:

/^Received:/ IGNORE
/^User-Agent:/ IGNORE
/^X-Mailer:/ IGNORE
/^X-Originating-IP:/ IGNORE
/^x-cr-[a-z]*:/ IGNORE
/^Thread-Index:/ IGNORE
/^subject:/ INFO

Hlavičky s IGNORE se v logu nebudou vůbec vypisovat, navíc se bude logovat předmět zpráv (INFO).

Nezapomeňte restartovat postfix:

sudo service postfix restart