Vytvoření uživatele v MySQL s plnými právy přístupu

Vytvoření uživatele v MySQL s plnými právy přístupu

CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;