Proxmox VE 5.0

Nainstalovat z ISO obrazu
Při instalaci zvolit jazyk Slovenian

Po instalaci – přihlásit přes SSH root a zadané heslo

Zakomentovat řádek v /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

Do /etc/apt/sources.list přidat:
deb http://download.proxmox.com/debian stretch pve-no-subscription
apt-get -f install && apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade && apt-get autoremove && apt-get remove

Na jednom z nodů (192.168.26.2):
pvecm create <jméno_clusteru>
třeba pvecm create pve-cluster-1

Přihlásit na další node a přidat ho do clusteru:
pvecm add 192.168.26.2
To udělat také na všech zbývajících nodech - tím se přidají do clusteru, který jsme vytvořili na 192.168.26.2.

pvecm status

Přihlásit v prohlížeči na jeden z nodů:


Nahrát ISO s operačním systémem:
1. Login to proxmox
2. Go to menu datacenter menu, vybrat jeden z nodů, and choose local
3. On content menu, click upload
4. Choose ISO Image in the content box and click select file, after that choose your ISO image.
 
/etc/hosts :
192.168.26.2 pve-1
192.168.26.3 pve-2
192.168.26.4 pve-3

DRBD: https://docs.linbit.com/doc/users-guide-90/s-proxmox-install/
 wget -O- https://packages.linbit.com/package-signing-pubkey.asc | apt-key add -
echo "deb http://packages.linbit.com/proxmox/ proxmox-4 drbd-9.0" > \
 /etc/apt/sources.list.d/linbit.list
apt-get update
apt-get install -y drbd8-utils ntp drbdmanage-proxmox parted

Inicializace disku:

ls -la /dev/disk/by-id/ata-*

parted /dev/disk/by-id/ata-VBOX_HARDDISK_VB1d196ec4-26a83732 mklabel gpt
...

zpool create tank -m none ata-VBOX_HARDDISK_VB1d196ec4-26a83732
nebo mirror a tak

zfs create -s -o compression=lz4 -V 25G tank/zvolx
zfs list -o name,used,avail,refer,mountpoint,volsize,compression

file /dev/zvol/tank/zvolx
-> /dev/zd0

cat > /etc/drbd.d/my.res << %H
resource my {
 net {
 ko-count 21;
 sndbuf-size 0;
 max-buffers 8192;
 max-epoch-size 8192;
 no-tcp-cork;
 after-sb-0pri discard-younger-primary;
 after-sb-1pri consensus;
 after-sb-2pri disconnect;
 }
 disk {
 disk-barrier no;
 disk-flushes no;
 disk-drain yes;
 md-flushes yes;
 }
 syncer {
 rate 512000k; # bytes/second
 c-plan-ahead 20; # 1/10 seconds, default
 c-delay-target 15; # 1/10 seconds
 c-fill-target 0s; # bytes
 c-max-rate 921600k; # bytes/second
 c-min-rate 81920k; # bytes/second
 al-extents 6433;
 }
 protocol C;
 device /dev/drbd1;
 meta-disk internal;

 on pve-1 {
 address 192.168.26.2:7811;
 disk /dev/zvol/tank/zvolx;
 }

 on pve-2 {
 address 192.168.26.3:7811;
 disk /dev/zvol/tank/zvolx;
 }

 on pve-3 {
 address 192.168.26.4:7811;
 disk /dev/zvol/tank/zvolx;
 }
}
%H

clear

sysctl -w vm.min_free_kbytes=128000
sysctl -w net.core.rmem_max=8388608
sysctl -w net.core.wmem_max=8388608
cat >>/etc/sysctl.conf <<%H
vm.min_free_kbytes=128000
net.core.rmem_max=8388608
net.core.wmem_max=8388608
%H