Přesměrování logu do jiného souboru podle REGEX výrazu

Slouží k oddělení logů přístupů z Azure Load Balanceru:
vi /etc/rsyslog.d/postfix-ignore-loadbalancer.conf

template(name="LoadBalancer_mail" type="string" string="/var/log/loadbalancer-mail.log")
if re_match($msg, ".*((connect)|(lost connection)).*168\\.63\\.129\\.16.*") then {
 action(type="omfile" DynaFile="LoadBalancer_mail")
 stop
}

rsyslogd -N1
service rsyslog restart