Nastavení WiFi u Mikrotik Routerboard pomocí Winbox

Podrobné nastavení bude přidáno později. (IP->Addresses, IP Pool, DHCP server, Wireless Security Profile a interface – SSID)

Důležitým poznatkem je, že MAC adresa každého rozhraní (každého SSID) musí být unikátní. Při kopírování nastavení MAC adresa zůstává nezměněna a připojení pak funguje jen u jednoho SSID.