Nastavení vysokého výkonu (napájení) přes Windows PowerShell

Enter-PSSession -ComputerName 10.1.8.20 -Credential USER


$HighPerf = powercfg -l | %{if($_.contains("High performance") -Or $_.contains("Vysoký výkon")) {$_.split()[3]}}
$CurrPlan = $(powercfg -getactivescheme).split()[3]
if ($CurrPlan -ne $HighPerf) {powercfg -setactive $HighPerf}
powercfg -l