Monitorování serverů pomocí collectd, graphite a grafana

Pro lokální monitoring může stačit glances, nebo některý z dalších programů – jejich dobrý soupis je tady: http://askubuntu.com/questions/293426/system-monitoring-tools-for-ubuntu .

Cílem tohoto článku je zprovoznit monitoring více serverů na jednom místě (= webové stránce). Grafy je pak možné umístit do tabulky a vyvěsit je v reálném čase třeba na televizi na zdi: )

Instalační skript: https://gist.github.com/foertel/a04c61e98609642457b0

1. instalace collectd
sudo apt-get –y install collectd

2. konfigurace collectd

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-collectd-to-gather-system-metrics-for-graphite-on-ubuntu-14-04

https://support.cumulusnetworks.com/hc/en-us/articles/201787586-Installing-collectd-and-graphite

Nastavení síťování (klienti, 1 server) – https://collectd.org/wiki/index.php/Networking_introduction

Collectd odesílají collectd na serveru a ten to vše zapisuje do Graphite. Grafana pak zobrazuje data z Graphite.
Na serveru nainstalovat collectd i graphite (+ grafana), na klientech pouze collectd. Do internetu tedy povolit ve firewallu pouze 25826(7)/UDP (zvolený port collectd). Nastavit collectd network plugin.

Manuál collectd.conf: https://collectd.org/documentation/manpages/collectd.conf.5.shtml

Zabezpečení graphite heslem – https://github.com/colinbjohnson/graphite-apache-auth/tree/master/httpd-basic