Instalace Tomcat 9

Instalace Tomcat 9

Složka pro instalaci – stáhnout Tomcat z https://tomcat.apache.org/download-90.cgi a rozbalit do /app/tomcat

vi conf/tomcat-users.xml

vi manager/META-INF/context.xml
vi host-manager/META-INF/context.xml
přidat do obojího IP adresu pro přístup, nebo zakomentovat